Racer kaptajner for de enkelte grupper
 

Racer gruppe 1:     (+33 km/t )

  Bo Trebbien   
  racer@næsbycykelmotion.dk
  Tlf 26 28 18 16
 

 Racer gruppe 2:    (31-33 km/t)

  Simon Jørgensen
  simom.j.post@gmail.com
  Tlf 28 34 93 49
 

 


Racer gruppe 3:   (28-30 km/t)

  Allan Bang Steffensen
  formand@næsbycykelmotion.dk
  Tlf 23 80 39 50
 

 


 

Racer gruppe 4:   (25-27 km/t)

  Karsten Paluch Jensen
  Tlf  20 82 95 18

 

 

 

Racer women only:   (28-29 km/t)

  Jannie Pedersen
  janniep1982@gmail.com 
   Tlf 21 44 96 68